• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 
 

Mirë se viniKolegji "Biznesi" nga viti akademik 2005/06, ka hapur dyert e dijës dhe shkencës për të gjithë të interesuarit jo vetëm nga Kosova por edhe nga Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe shtetet e rajonit që dëshirojnë të kenë diplomë universitare me vlera akademike dhe të bazuar në dijen dhe shkencën bashkëkohore.

Më shumë...

Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik


Mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, dispozitave të nenit 26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës Nr. 04/L-037, si dhe në mbledhjen e Këshillit të Lartë Mësimor Shkencor të datës: 30.06.2017, Kolegji “BIZNESI” Prishtinë:

Shpall KONKURS për pranimin e personelit akademik:


Më shumë...

Përurimi i librit “Hakmarrja”