• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 
 

Mirë se viniKolegji "Biznesi" nga viti akademik 2005/06, ka hapur dyert e dijës dhe shkencës për të gjithë të interesuarit jo vetëm nga Kosova por edhe nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Mali i Zi dhe shtetet e tjera të rajonit që dëshirojnë të kenë diplomë universitare me vlera akademike të bazuar në dijen dhe shkencën bashkëkohore.

Më shumë...

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare


Kolegji “Biznesi” - Prishtinë dhe Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim - Ulqin organizojnë Konferencën Shkencore ndërkombëtare me temë “Problemet dhe sfidat e procesit të zhvillimit bashkëkohor”.


Më shumë...

Konkurs për pranimin e studentëve


Mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, dispozitave të nenit 26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës Nr.04/L-037, si dhe në mbledhjen e Këshillit të Lartë Mësimor Shkencor të datës: 28.07.2021, të Kolegjit “BIZNESI” Prishtinë dhe Dega në Prizren shpall Konkurs për pranimin e studentave për vitin akademik 2021/2022...


Më shumë...

12...E Fundit