• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Bashkëpunimi Ndërinstitucional

 

Kolegji “Biznesi” bashkëpunon edhe me një numër të konsiderueshëm të institucioneve qeveritare, vendore dhe ndërkombëtar, duke dërguar studentë me qëllim të njohjes së punëve praktike në ministrit përkatëse. Kjo iu mundëson studentëve të kompletojnë njohurit e tyre nëpërmjet punës praktike si dhe të përmirësojnë cilësitë e tyre të mësim-nxënies. 

Kolegji “Biznesi”, gjithashtu praktikon angazhimin e disa zyrtarëve të institucioneve shtetërore në mbajtjen e ligjëratave për tema të caktuar që lidhen me punët praktike.

Me qëllim të kompletimit të njohurive praktike të studentëve Kolegji “Biznesi” bashkëpunon me institucionet shtetërore si gjykata, prokuroritë, policinë e Kosovës dhe Forcat e Sigurisë së Kosovës etj.

Kolegji “Biznesi” bashkëpunon edhe me organizata ekonomike. Ka një bashkëpunim të mirë me Oden Ekonomike të Kosovës në këmbimin e ideve mbi zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës. Po ashtu një bashkëpunim në fushën e zhvillimit arsimorë ekziston edhe me Drejtorinë e Arsimit të Komunës së Prishtinës.

Institutit të mjekësisë së punës IMP sh.a në Obiliq

Click here

Qendra SOL

Click here

Drejtoria për punë të Përgjithshme Administrative Gjakovë

Click here

Shërbimi i zjarrëfikjes dhe Shpëtimit Prizren

Click here

Odën ekonomike të Kosovës

Click here

Shoqata vullnetare e zjarrëfikjes dhe shpëtimit – “Shpetimtari”

Click here

Agjencisë shtetërore të arkivave të Kosovës

Click here

Instituti Albanologjik të Prishtinës (IAP)

Click here

Komunës së Mitrovicës – Mitrovicë

Click here

Institutit “Inkos” sh.a në Obiliq

Click here

Qendrës multifunksionale “ONMI SPORT” në Mitrovicë

Click here

NNP “TONI” Obiliq

Click here

ARBEK Holding shpk Prishtinë

Click here

“NIDE” shpk Prizren

Click here

“STAR GRUP” Sh.p.k Rahovec

Click here

“YLLZA AH” Rahovec

Click here

“ALDI” Prizren

Click here

Drejtoria e Emergjencës dhe Sigurisë Prizren

Click here


Me qëllim të kompletimit të njohurive praktike të studentëve, Kolegji “BIZNESI” bashkëpunon me organizata dhe ndërmarrje nga sektori publik dhe privat, si me:

 1. BpB - Prishtinë,
 2. “Meti-Al” - Ratkoc,
 3. NT “Astrazubi” – Astrazub,
 4. NT “Besholli company” – Prishtinë,
 5. NT “Haxhijaha” – Rahovec,
 6. NT “Agrofer” – Rahovec,
 7. NT “Sopaj” - Rahovec,
 8. NT “Berati” – Rahovec,
 9. NT “Xërxa” – Xërxë,
 10. NT “D-Jupa” – Fortesë,
 11. NT “Rega comerc” – Prizren,
 12. NT “Dino” – Lipjan,
 13. NT “Loni” – Prishtinë.