• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Bashkëpunimi Ndëruniversitar

 • Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së mësimit Kolegji “Biznesi” bashkëpunon me një varg universitetesh të vendeve të rajonit, me të cilat ka nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi për këmbimin e njohurive nga fushat shkencore teorike dhe praktike të lëmive ekonomike, juridike dhe të emergjencave.

  Ne kuadër të këtyre raporteve të bashkëpunimit janë realizuar vizita studimore dhe aktivitetet e tjera të karakterit akademik studimor, si nga studentet, po ashtu edhe nga mësimdhënësit.

  Kolegji “Biznesi” raporte të tilla bashkëpunimi ka zhvilluar dhe vazhdon të zhvillojë me këto institucione të arsimit të lartë:
   

 
Klinika Universitare e Kosovës - Shërbimi Spitalor, Kosovë, Prishtinë Click here
Univesiteti i Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, Shqipëri, Elbasan Click here
Universiteti Metropolitan “Tirana”, Shqipëri, Tiranë Click here
T.C. Beykent Univesity, Turkey
Click here
Univerzitet za Turizam Menadzmend, N. Macedoni, Shkup
Click here
Asociacioni i Bibliotekave Elektronike të Kosovës, Kosovë, Prishtinë
Click here
Biblioteka Kombëtare E Kosovës “Pjetër Bogdani”, Kosovë, Prishtinë
Click here
Universiteti “Agrarni”, Bulgari, Plovdi Click here
Universiteti Europian i Tiranës, Shqipëri, Tiranë Click here
“Institutit për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim në Ulqin”, Mali i Zi, Ulqin Click here
“Scientific Institute of Management and Knowledge”, N. Maqedonia, Shkup
Click here
 Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës Click here
 Universiteti “Ismail Qemajli”, Vlorë Click here
 Universiteti “FON”, Shkup Click here
 Universiteti “Lecce”, Leçe, Itali Click here
 American Heritage University, SHBA Click here
 London City College, Britani e Madhe Click here
 Universiteti Politeknik i Tiranës Click here
 Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Tiranë Click here
 Universiteti e Shkencave Aplikative, Maribor Click here