• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Niveli Baçelor

Niveli baçelor është shkalla e parë e studimeve akademike, me qëllim të edukimit të përgjithshëm të studentëve, duke përfshirë njohuritë themelore dhe aftësitë specifike për mundësitë e vazhdimit të studimeve të nivelit akademik master, si dhe aftësimin për punë. Studimet baçelor janë studime të përgjithshme, me kohëzgjatje jo më pak se 3 vjet (me 180 ECTS). Me përfundimin e shkallës së parë akademike të studimeve fitohet grada baçelor për drejtimin përkatës:

 • Menaxhment dhe ekonomik (BA)

 • Banka dhe financa (BA)

 • Menaxhimi i emergjencave (BA)

 • Juridik (L.L.B)