• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Regjistrimi i semestrit

Në bazë të statutit dhe rregulloreve të Kolegjit “Biznesi” studentët bëjnë regjistrimin e semestrit dimëror ose verore  më së voni 7 ditë para fillimit të semestrit vijues, pranë shërbimit përkatës për qeshje studentore të Kolegjit ”Biznesi”.