• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Botime universitare

Veprimtaria botuese e Kolegjit  “Biznesi” dhe stafit të tij akademik është një qeshje me rendësi prioritare në kuadër të zhvillimit akademik.

Veprimtaria botuese e Kolegjit”Biznesi” është mjaft e pasur. Prej themelimit  te tije e  deri me tani Kolegji “Biznesi” ka  botuar mbi 45 tituj shkencore  ne funksion  te  pasurimit te fondit librare universitar. Stafi akademik  i  cili është i angazhuar  ne kuadër të Kolegjit”Biznesi” ka  një numër te madhe te botimeve shkencore dhe profesionale  nga fushat e studimit te tyre.

Botimi i revistës shkencore “Biznesi” është  është një veprimtari e rregullta e Kolegjit “Biznesi” duke botuar  dy numra brenda një viti akademik.Disa nga botimet e Kolegjit BIZNESI

1.Kudusi Lama: “Hyrje në menaxhimin e emergjencave”
2.Musa Limani: “Makroekonomia”
3.Kudusi Lama: “Menaxhimi i emergjencave”
4.Shyqeri Kabashi & Artan Nimani: “Bazat e statistikës”
5.Kudusi Lama: “Vlerat e Luftës Çlirimtare të Kosovës për mbrojtjen e çështjes kombëtare”
6.Reshad Kadriu, Muharrem Berisha, Nimete Berisha: “Matematikë Elementare - për ekonomiks, biznes dhe emergjenca”
7.Shyqeri Kabashi & Gani Asllani: “Konkurrenca dhe e drejta e konkurrencës”
8.Reshat Kadriu & Nimete Berisha: “Matematika në biznes : përmbledhje detyrash”
9.Fetije Gjaku-Murturi: “Menaxhimi i burimeve njerëzore”
10.Izet Shehu: “Menaxhimi i emergjencave në kondita të ndërlikuara”
11.Ramadan Thaçi: “E drejta e arbitrazhit”
12.Artan Nimani: “Fjalor shpjegues i termave të ekonomisë”
13.Riza Smaka & Skënder Gojani: “E drejta biznesore”
14.Artan Nimani, Nexhmije Kabashi, Valbona Zeqiraj, Nevruz Zogu: “Kapitali intelektual”
15.Petrit Nimani: “Bazat e shtetit dhe së drejtës”
16.Rrahman Sefedini: “Praktika 1 dhe 2 - për menaxhimin e emergjencave”
17.Skënder Gojani: “Fjalor i terminologjisë juridike”
18.Kadri Bicaj: “Historia e shtetit dhe së drejtës”
19.Besim Kelmendi: “Bazat e sistemit të drejtësisë”
20.Ali Bajgora: “Hyrje në shkrim akademik”
21.Ali Bajgora: “Fenomenologjia e veprave penale kundër pasurisë të kryera nga të miturit”
22.Redaksia e Kolegjit “Biznesi“: “Elena Gjika dhe kultura shqiptare”
23.Rrahman Sefedini: “Taktika e shuarjes së zjarrit”Botimet gjatë vitit 2012 të Kolegjit “Biznesi”