• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Syllabuset BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti I-rë       

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti I-rë       

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti III-të