• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Syllabuset Juridik LLB

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i I-rë

Viti I-rë

 

SEMESTRI I-rë

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Ekonomia

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Anglishtja Juridike I

O

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

Bazat e sistemit gjyqësor

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

Statistikë Juridike

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Informatikë Juridike

Z

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI II-të

 

Fillet e së drejtës

O

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut

O

Mr.Xhemajl Jashari

Shkarko

Shkrimi akademik

O

Dr. Afrim Alili

Shkarko

E drejta Evropiane

O

Mr. Arian Gashi

Shkarko

Teoria dhe praktika parlamentare

Z

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

Sociologjia Juridike

Z

Mr.Erjonarama

Shkarko

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i II-të

Viti II-të

 

 

SEMESTRI III-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta kushtetuese

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

Kriminalistika

O

Dr.Muhamet Rracaj

Shkarko

E drejta penale e përgjithshme

O

Dr.Muhamet Rracaj

Shkarko

E drejta familjare dhe trashëgimore

O

Mr.HalimKuliqi

Shkarko

Politika kriminale

Z

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI IV-të

 

E drejta civile

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Ekonomia e aplikuar

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

E drejta administrative

O

Dr.Lulzim Farizi

Shkarko

E drejta penale e posaçme

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

Klinika juridike civile

Z

Mr.Xhemajl Jashari

Shkarko

Anglishtja juridike II

Z

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

 

 

 

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i III-të

Viti III-të 

 

SEMESTRI V-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta ndërkombëtare publike

O

Dr. Resmi Hoxha

Shkarko

E drejta e detyrimeve

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Organizatat ndërkombëtare

O

Dr.Lulzim Farizi

Shkarko

Procedura administrative

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Financat dhe e drejta financiare

O

Dr .Agim Kastrati

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI VI-të

 

E drejta e punës

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

E drejta e procedurës penale

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

E drejta ndërkombëtare private

O

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

Administrimi lokal

Z

Dr.Mitasin Hoxha

Shkarko

E drejta e Arbitrazhit

Z

Mr.RamadanThaqi

Shkarko

Krimi i Organizuar

Z

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i IV-të

Viti IV-të

 

SEMESTRI VII-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta procedurale civile

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

Metodologjia dhe shkrimi ligjor

O

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

Ekzekutimi i Sanksioneve Penale

O

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

E drejta tregtare

O

Dr.MustafKadriaj

Shkarko

E drejta e sigurimeve

O

Dr. Alush Kryeziu

Shkarko

 

 

SEMESTRI VIII-të

 

E drejta penale për të mitur

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

E drejta procedurale penale – pjesa e posaçme

O

Dr.Jahë Sahiti

Shkarko

Viktimologjia

O

Mr.HalimKuliqi

Shkarko

E drejta penale ndërkombëtare

Z

Dr.Muhamet Rracaj

Shkarko

Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare

Z

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

E drejta ndërkombëtare humanitare

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i I-rë

Viti I-rë

 

SEMESTRI I-rë

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Ekonomia

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Anglishtja Juridike I

O

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

Bazat e sistemit gjyqësor

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

Statistikë Juridike

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Informatikë Juridike

Z

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI II-të

 

Fillet e së drejtës

O

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut

O

Mr.Xhemajl Jashari

Shkarko

Shkrimi akademik

O

Dr. Afrim Alili

Shkarko

E drejta Evropiane

O

Mr. Arian Gashi

Shkarko

Teoria dhe praktika parlamentare

Z

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

Sociologjia Juridike

Z

Mr.Erjonarama

Shkarko

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i II-të

Viti II-të

 

 

SEMESTRI III-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta kushtetuese

O

Dr.SejdefaGjafqe

Shkarko

Kriminalistika

O

Dr.MuhametRracaj

Shkarko

E drejta penale e përgjithshme

O

Dr.MuhametRracaj

Shkarko

E drejta familjare dhe trashëgimore

O

Mr.HalimKuliqi

Shkarko

Politika kriminale

Z

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI IV-të

 

E drejta civile

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Ekonomia e aplikuar

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

E drejta administrative

O

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

E drejta penale e posaçme

O

Dr.SejdefaGjafqe

Shkarko

Klinika juridike civile

Z

Mr.Xhemajl Jashari

Shkarko

Anglishtja juridike II

Z

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

 

 

 

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i III-të

Viti III-të 

 

SEMESTRI V-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta ndërkombëtare publike

O

Dr. Resmi Hoxha

Shkarko

E drejta e detyrimeve

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Organizatat ndërkombëtare

O

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

Procedura administrative

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Financat dhe e drejta financiare

O

Dr .Agim Kastrati

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI VI-të

 

E drejta e punës

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

E drejta e procedurës penale

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

E drejta ndërkombëtare private

O

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

Administrimi lokal

Z

Dr.Mitasin Hoxha

Shkarko

E drejta e Arbitrazhit

Z

Mr.RamadanThaqi

Shkarko

Krimi i Organizuar

Z

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i IV-të

Viti IV-të

 

SEMESTRI VII-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta procedurale civile

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

Metodologjia dhe shkrimi ligjor

O

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

Ekzekutimi i Sanksioneve Penale

O

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

E drejta tregtare

O

Dr.MustafKadriaj

Shkarko

E drejta e sigurimeve

O

Dr. Alush Kryeziu

Shkarko

 

 

SEMESTRI VIII-të

 

E drejta penale për të mitur

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

E drejta procedurale penale – pjesa e posaçme

O

Dr.Jahë Sahiti

Shkarko

Viktimologjia

O

Mr.HalimKuliqi

Shkarko

E drejta penale ndërkombëtare

Z

Dr.Muhamet Rracaj

Shkarko

Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare

Z

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

E drejta ndërkombëtare humanitare

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i I-rë

Viti I-rë

 

SEMESTRI I-rë

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Ekonomia

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Anglishtja Juridike I

O

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

Bazat e sistemit gjyqësor

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

Statistikë Juridike

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Informatikë Juridike

Z

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI II-të

 

Fillet e së drejtës

O

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut

O

Mr.Xhemajl Jashari

Shkarko

Shkrimi akademik

O

Dr. Afrim Alili

Shkarko

E drejta Evropiane

O

Mr. Arian Gashi

Shkarko

Teoria dhe praktika parlamentare

Z

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

Sociologjia Juridike

Z

Mr.Erjonarama

Shkarko

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i II-të

Viti II-të

 

 

SEMESTRI III-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta kushtetuese

O

Dr.SejdefaGjafqe

Shkarko

Kriminalistika

O

Dr.MuhametRracaj

Shkarko

E drejta penale e përgjithshme

O

Dr.MuhametRracaj

Shkarko

E drejta familjare dhe trashëgimore

O

Mr.HalimKuliqi

Shkarko

Politika kriminale

Z

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI IV-të

 

E drejta civile

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Ekonomia e aplikuar

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

E drejta administrative

O

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

E drejta penale e posaçme

O

Dr.SejdefaGjafqe

Shkarko

Klinika juridike civile

Z

Mr.Xhemajl Jashari

Shkarko

Anglishtja juridike II

Z

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

 

 

 

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i III-të

Viti III-të 

 

SEMESTRI V-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta ndërkombëtare publike

O

Dr. Resmi Hoxha

Shkarko

E drejta e detyrimeve

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Organizatat ndërkombëtare

O

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

Procedura administrative

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Financat dhe e drejta financiare

O

Dr .Agim Kastrati

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI VI-të

 

E drejta e punës

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

E drejta e procedurës penale

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

E drejta ndërkombëtare private

O

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

Administrimi lokal

Z

Dr.Mitasin Hoxha

Shkarko

E drejta e Arbitrazhit

Z

Mr.RamadanThaqi

Shkarko

Krimi i Organizuar

Z

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i IV-të

Viti IV-të

 

SEMESTRI VII-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta procedurale civile

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

Metodologjia dhe shkrimi ligjor

O

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

Ekzekutimi i Sanksioneve Penale

O

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

E drejta tregtare

O

Dr.MustafKadriaj

Shkarko

E drejta e sigurimeve

O

Dr. Alush Kryeziu

Shkarko

 

 

SEMESTRI VIII-të

 

E drejta penale për të mitur

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

E drejta procedurale penale – pjesa e posaçme

O

Dr.Jahë Sahiti

Shkarko

Viktimologjia

O

Mr.HalimKuliqi

Shkarko

E drejta penale ndërkombëtare

Z

Dr.Muhamet Rracaj

Shkarko

Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare

Z

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

E drejta ndërkombëtare humanitare

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i I-rë

Viti I-rë

 

SEMESTRI I-rë

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Ekonomia

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Anglishtja Juridike I

O

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

Bazat e sistemit gjyqësor

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

Statistikë Juridike

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Informatikë Juridike

Z

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI II-të

 

Fillet e së drejtës

O

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut

O

Mr.Xhemajl Jashari

Shkarko

Shkrimi akademik

O

Dr. Afrim Alili

Shkarko

E drejta Evropiane

O

Mr. Arian Gashi

Shkarko

Teoria dhe praktika parlamentare

Z

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

Sociologjia Juridike

Z

Mr.Erjonarama

Shkarko

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i II-të

Viti II-të

 

 

SEMESTRI III-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta kushtetuese

O

Dr.SejdefaGjafqe

Shkarko

Kriminalistika

O

Dr.MuhametRracaj

Shkarko

E drejta penale e përgjithshme

O

Dr.MuhametRracaj

Shkarko

E drejta familjare dhe trashëgimore

O

Mr.HalimKuliqi

Shkarko

Politika kriminale

Z

Dr.MitasinBeqiri

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI IV-të

 

E drejta civile

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Ekonomia e aplikuar

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

E drejta administrative

O

Dr.LulzimFarizi

Shkarko

E drejta penale e posaçme

O

Dr.SejdefaGjafqe

Shkarko

Klinika juridike civile

Z

Mr.Xhemajl Jashari

Shkarko

Anglishtja juridike II

Z

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

 

 

 

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i III-të

Viti III-të 

 

SEMESTRI V-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta ndërkombëtare publike

O

Dr. Resmi Hoxha

Shkarko

E drejta e detyrimeve

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Organizatat ndërkombëtare

O

Dr.Lulzim Farizi

Shkarko

Procedura administrative

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Financat dhe e drejta financiare

O

Dr .Agim Kastrati

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI VI-të

 

E drejta e punës

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

E drejta e procedurës penale

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

E drejta ndërkombëtare private

O

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

Administrimi lokal

Z

Dr.Mitasin Hoxha

Shkarko

E drejta e Arbitrazhit

Z

Mr.Ramadan Thaqi

Shkarko

Krimi i Organizuar

Z

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i IV-të

Viti IV-të

 

SEMESTRI VII-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta procedurale civile

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

Metodologjia dhe shkrimi ligjor

O

Dr.Mitasin Beqiri

Shkarko

Ekzekutimi i Sanksioneve Penale

O

Dr.Lulzim Farizi

Shkarko

E drejta tregtare

O

Dr.Mustaf Kadriaj

Shkarko

E drejta e sigurimeve

O

Dr. Alush Kryeziu

Shkarko

 

 

SEMESTRI VIII-të

 

E drejta penale për të mitur

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

E drejta procedurale penale – pjesa e posaçme

O

Dr.Jahë Sahiti

Shkarko

Viktimologjia

O

Mr.Halim Kuliqi

Shkarko

E drejta penale ndërkombëtare

Z

Dr.Muhamet Rracaj

Shkarko

Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare

Z

Dr.Lulzim Farizi

Shkarko

E drejta ndërkombëtare humanitare

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i I-rë

Viti I-rë

 

SEMESTRI I-rë

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Ekonomia

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Anglishtja Juridike I

O

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

Bazat e sistemit gjyqësor

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

Statistikë Juridike

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Informatikë Juridike

Z

Dr.Ramadan Beqiri

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI II-të

 

Fillet e së drejtës

O

Dr.Mitasin Beqiri

Shkarko

E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut

O

Mr.Xhemajl Jashari

Shkarko

Shkrimi akademik

O

Dr. Afrim Alili

Shkarko

E drejta Evropiane

O

Mr. Arian Gashi

Shkarko

Teoria dhe praktika parlamentare

Z

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

Sociologjia Juridike

Z

Mr.Erjona Rama

Shkarko

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i II-të

Viti II-të

 

 

SEMESTRI III-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta kushtetuese

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

Kriminalistika

O

Dr.MuhametRracaj

Shkarko

E drejta penale e përgjithshme

O

Dr.Muhamet Rracaj

Shkarko

E drejta familjare dhe trashëgimore

O

Mr.Halim Kuliqi

Shkarko

Politika kriminale

Z

Dr.Mitasin Beqiri

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI IV-të

 

E drejta civile

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Ekonomia e aplikuar

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

E drejta administrative

O

Dr.Lulzim Farizi

Shkarko

E drejta penale e posaçme

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

Klinika juridike civile

Z

Mr.Xhemajl Jashari

Shkarko

Anglishtja juridike II

Z

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

 

 

 

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i III-të

Viti III-të 

 

SEMESTRI V-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta ndërkombëtare publike

O

Dr. Resmi Hoxha

Shkarko

E drejta e detyrimeve

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Organizatat ndërkombëtare

O

Dr.Lulzim Farizi

Shkarko

Procedura administrative

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko

Financat dhe e drejta financiare

O

Dr .Agim Kastrati

Shkarko

 

 

 

SEMESTRI VI-të

 

E drejta e punës

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

E drejta e procedurës penale

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

E drejta ndërkombëtare private

O

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

Administrimi lokal

Z

Dr.Mitasin Hoxha

Shkarko

E drejta e Arbitrazhit

Z

Mr.Ramadan Thaqi

Shkarko

Krimi i Organizuar

Z

Dr.Resmi Hoxha

Shkarko

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB) Viti i IV-të

Viti IV-të

 

SEMESTRI VII-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

E drejta procedurale civile

O

Dr. Besim Kelmendi

Shkarko

Metodologjia dhe shkrimi ligjor

O

Dr.Mitasin Beqiri

Shkarko

Ekzekutimi i Sanksioneve Penale

O

Dr.Lulzim Farizi

Shkarko

E drejta tregtare

O

Dr.Mustaf Kadriaj

Shkarko

E drejta e sigurimeve

O

Dr. Alush Kryeziu

Shkarko

 

 

SEMESTRI VIII-të

 

E drejta penale për të mitur

O

Dr.Sejdefa Gjafqe

Shkarko

E drejta procedurale penale – pjesa e posaçme

O

Dr.Jahë Sahiti

Shkarko

Viktimologjia

O

Mr.Halim Kuliqi

Shkarko

E drejta penale ndërkombëtare

Z

Dr.Muhamet Rracaj

Shkarko

Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare

Z

Dr.Lulzim Farizi

Shkarko

E drejta ndërkombëtare humanitare

O

Dr. Arben Agushi

Shkarko