• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Syllabuset Juridik LLB

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (BA) Viti i I-rë

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (BA) Viti i II-të

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (BA) Viti i III-të   

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (BA) Viti i IV-të