• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Syllabuset Menaxhment dhe ekonomiks (BA)

MENAXHMENT DHE EKONOMIKS (BA) Viti i I-rë

 

Viti I-rë

 

 

SEMESTRI I-rë

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Hyrje në Informatikë

O

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

Anglishtja Ekonomike

O

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

Mikroekonomia I

O

Dr.ArianaXhemajli

Shkarko

Statistikë ekonomike

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Kontratat në biznes

O

Mr.HalimKuliqi

Shkarko

SEMESTRI II-të

 

 

Shkrim akademik

O

Dr .Afrim Alili

Shkarko

Matematikë Ekonomike

O

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

Bazat e Kontabilitetit

O

Dr.BrikendaVokshi

Shkarko

Makroekonomia I

O

Dr.ArianaXhemajli

Shkarko

Sociologji Ekonomike

Z

Mr.ErjonaRama

Shkarko

E Drejta Biznesore

Z

Dr.Alush Kryeziu

Shkarko

 

MENAXHMENT DHE EKONOMIKS (BA) Viti i II-të

Viti II-të

 

 

SEMESTRI III-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Marketing

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Informatikë në biznes

O

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

Biznesi i vogël dhe i mesëm

O

Dr.Fatbardha Jashari

Shkarko

Menaxhimi i Turizmit

O

Dr Fatbardha Jashari

Shkarko

Bazat e Ndërmarrësisë

Z

Dr.Alush Kryeziu

Shkarko

Financat

Z

Dr .Agim Berisha

Shkarko

SEMESTRI IV-të

 

 

Financat e korporatave

O

Mr .Kujtim Raçi

Shkarko

Integrime ekonomike evropiane

O

Dr.ArianaXhemajli

Shkarko

Kontabiliteti financiar

O

Dr.BrikendaVokshi

Shkarko

Menaxhim

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Anglishtja Ekonomike II

O

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

 

MENAXHMENT DHE EKONOMIKS (BA) Viti i III-të

Viti III-të

 

SEMESTRI V-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

 

Biznesi Ndërkombëtar

O

Dr.ArianaXhemajli

Shkarko

 

Burimet Njerëzore

O

Dr.ShpetimRezniqi

Shkarko

 

Hyrje në Menaxhimin e projekteve

O

Dr.VehbiRamaj

Shkarko

 

Hyrje në Vendosje

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

 

Menaxhimi i Bankave

O

Dr.Vehbi Imeri

Shkarko

 

 

 

 

 

 

SEMESTRI VI-të

 

Bazat e Menaxhimit strategjik

O

Dr .Fatbardha Jashari

Shkarko

Menaxhimi i sistemeve të informacionit

O

Dr .Vehbi Ramaj

Shkarko

Etika në biznes

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Bazat e Menaxhimit financiar

Z

Dr.ShpetimRezniqi

Shkarko

Ekonomia e tranzicionit

Z

Dr.RemziAhmeti

Shkarko

Punim diplome

O