• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

MENAXHMENT DHE FINANCA

 

 

 

Semestri I (VII)

Lënda

O/Z

Profesori i Lëndës

Syllabuset

Menaxhimi i financave publike

O

Dr. Sabahudin Komoni

Shkarko

Metod.Hulum.Shkencore

O

Dr. Sylë Sylanaj

Shkarko

E drejta Buxhetore

O

Dr.Kemajl Ramadani

Shkarko

Politikat e zhvillimit rajonal

Z

Dr. Musa Limani

Shkarko

Menaxhimi i bazës së të dhënave

Z

Dr. Faton Berisha

Shkarko

 

Semestri II (VIII)

Lënda

O/Z

Profesori i Lëndës

Syllabuset

Menaxhimi i marketingut

O

Dr. Nexhmije Kabashi

Shkarko

Menaxhimi i Burimeve njerëzore

O

Dr. Vehbi Ramaj

Shkarko

Vendosja afariste

O

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

Menaxhimi i bizneseve te vogla

Z

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

E Drejta tatimore

Z

Dr. Agim Berisha

Shkarko

 
Semestri III (IX)

Lënda

O/Z

Profesori i Lëndës

Syllabuset

Menaxhimi financiar

O

Dr. Agim Berisha

Shkarko

Menaxhimi i projekteve

O

Dr. Musa Limani

Shkarko

Menaxhimi strategjik

O

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

Ndërmarresia

Z

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

E Drejta e punës

Z

Dr.Hava Bujupi

Shkarko