• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

MENAXHMENT DHE FINANCA

Syllabuset MENAXHMENT DHE FINANCA Viti i I-rë

Syllabuset MENAXHMENT DHE FINANCA Viti i II-të