Bashkëpunimi Ndërinstitucional

 

Kolegji “Biznesi” bashkëpunon edhe me një numër të konsiderueshëm të institucioneve qeveritare, vendore dhe ndërkombëtar, duke dërguar studentë me qëllim të njohjes së punëve praktike në ministrit përkatëse. Kjo iu mundëson studentëve të kompletojnë njohurit e tyre nëpërmjet punës praktike si dhe të përmirësojnë cilësitë e tyre të mësim-nxënies. 

Kolegji “Biznesi”, gjithashtu praktikon angazhimin e disa zyrtarëve të institucioneve shtetërore në mbajtjen e ligjëratave për tema të caktuar që lidhen me punët praktike.

Me qëllim të kompletimit të njohurive praktike të studentëve Kolegji “Biznesi” bashkëpunon me institucionet shtetërore si gjykata, prokuroritë, policinë e Kosovës dhe Forcat e Sigurisë së Kosovës etj.

Kolegji “Biznesi” bashkëpunon edhe me organizata ekonomike. Ka një bashkëpunim të mirë me Oden Ekonomike të Kosovës në këmbimin e ideve mbi zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës. Po ashtu një bashkëpunim në fushën e zhvillimit arsimorë ekziston edhe me Drejtorinë e Arsimit të Komunës së Prishtinës.

 

 

 

Tip Top Guns

Me afat të pa caktuar / With no deadline

Click here

DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCAVE FERIZAJ /DEPARTAMENT OF PUBLIC AND EMERGENCY SERVICES FERIZAJ (MUNICIPALITY)

14.12.2025 , 5 vjeçar

/ 5 years

Click here

SINDIKATA E PAVARUR E DOGANAVE TE KOSOVES / KOSOVO INDIPENDENT SYNDICATE OF COSTUMS

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

Click here

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, Prizren / DEPARTAMENT FOR CULTURE , YOUTH AND SPORTS PRIZREN (MUNICIPALITY)

02.12.2025 , 5 vjeçar /5 years

Click here

“AL TRADE CENTER”

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

Click here

“BIOLAP” Gjilan

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“Laboratori Pulsi” Ferizaj

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

Spitali i Përgjithshëm Ferizaj /Ferizaj(Municipality) Central Hospital

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

Telekomi i Kosovës / Kosovo Telekom

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

YOUTH ARE THE REAL LEADERS

NGO

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

N.T.N “KOPSHTI-BA” , Shtime

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“Ekuiliber Projekt” SH.P.K Prishtinë

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“THESAR” N.T.P

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“ZHURI” SH.P.K

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“RENELUAL TAHIRI” SH.P.K

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

LUX HOLDING N.T.P

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“BAJFA PLAST”

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

N.N.T “ETNIKU”

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

HEINZE SH.P.K (Part of HEINZE Gruppe GmbH, Herford Germany)

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

KAG- Asphalt Company SH.P.K

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“SatStyro Company “

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

BAKI Automobile (Authorised by VOLKSWAGEN AG) Pristina

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“MASTER PROJEKT”

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

POSTA E KOSOVES /POST OF KOSOVO

19.08.2021 , 1 vit me mundësi vazhdimi

Click here

BIBLOTEKA KOMBETARE E KOSOVES “PJETER BOGDANI”/NATIONAL LIBRARY OF KOSOVO “PJETER BOGDANI”

15.05.2022 ,3 vjeçare

/3 years

Click here

“YLLZA- AH” RAHOVEC

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“|VIA”BUSINESS CONSULTING ACCOUNTING

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

NIDE SH.P.K

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“STAR GROUP” SH.P.K RAHOVEC

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“NNP TONI” OBILIQ

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

QENDRA MULTIFUNKSIONALE “OMNI SPORT” MITROVICE/MULTIFUNCTIONAL CENTER “OMNI SPORT” MITROVICA(MUNICIPALITY)

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

INSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINES (IAP)

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

INSTITUTI “INKOS” SH.A

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

SHOQATA VULLNETARE E ZJARRFIKJES DHE SHPETIMIT” “SHPETIMTARI

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

GROUP FOR SECURITY

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“AS PROJEKT”

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

DURGUTI STORE SH.P.K

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

LAJA CENTER SH.P.K. Prizren

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

RADIO TAXI “OK” Prizren

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

ISKOS TRADE SH.P.K Rahovec

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

D.P.T “TINI” Rahovec

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

OMEGA TOURS L.L.C

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

TELEKOMI I KOSOVES / KOSOVO TELECOM

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

SHARR TRAVEL

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

KOMPANIA RAJONALE E UJESJELLESIT PRISHTINA/ REGIONAL WATER COMPANY PRISHTINA

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

ALEANCA KOSOVARE E BIZNESIT/ ALLIANCE OF KOSOVAR BUSINESSES

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

LONI SH.P.K

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

Partnerships with State Organisations

KOMUNA (MUNICIPALITY) E MITROVICES

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

KOMUNA (MUNICIPALITY) RAHOVEC

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

KOMUNA (MUNICIPALITY ) SUHAREK

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

KOMUNA(MUNICIPALITY) DRAGASH

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

KOMUNA (MUNICIPALITY ) MAMUSHES

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

DREJTORIA PER ZHVILLIM EKONOMIK SEED Gjakovë/ DEPARTAMENT FOR ECONOMIC DEVELOPMENT Gjakova Municipality

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

ACADEMY FOR TRAINING & TECHNICAL ASSISTANCE Prizren

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

SINDIKATA E POLICIS SE KOSOVES (SPK)/ SYNIDICATE OF KOSOVO POLICE

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

SINDIKATA PROFESIONALE E PUNETORVE SPP POST-TELECOM KOSOVO/ SYNIDICATE OF PROFESSIONAL EMPLOYES FOR POST-TELECOM KOSOVO

Me afat të pa caktuar /With no deadline

 

Click here

ODA EKONOMIKE E KOSOVES/KOSOVO CHEMBER OF COMMERCE

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

SHERBIM I ZJARRFIKES DHE SHPETIMIT , PRIZREN/ DEPARTAMENT OF FIREFIGHTERS AND RESCUTE PRIZREN (MUNICIPALITY)

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES (QKUK)/KOSOVO CENTRAL UNIVERSITY CLINIC

2022 , 5vjeçar

Click here

AGJENCIA SHTETRORE E ARKIVAVE TE KOSOVES

/ KOSOVO AGENCY OF ARCHIVES

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“DREJTORIA PER PUNE TE PERGJITHSHME ADMINISTRATIVE” GJAKOVE/ DEPARTAMENT FOR GENERAL ADMINISTRATION Gjakova Municipality

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

“ACADEMY FOR LIDERSHIP DEMOCRATIZATION & INTEGRATION” PRIZREN

Me afat të pa caktuar/ With no deadline

 

Click here

DREJTORIA E EMERGJENCES DHE SIGURISE PRIZREN /DEPARTAMENT FOR EMERGENCY AND SAFTY Prizren Municipality

08.04.2024 ,5 vjeçare

Click hereMe qëllim të kompletimit të njohurive praktike të studentëve, Kolegji “BIZNESI” bashkëpunon me organizata dhe ndërmarrje nga sektori publik dhe privat, si me:

 1. BpB - Prishtinë,
 2. “Meti-Al” - Ratkoc,
 3. NT “Astrazubi” – Astrazub,
 4. NT “Besholli company” – Prishtinë,
 5. NT “Haxhijaha” – Rahovec,
 6. NT “Agrofer” – Rahovec,
 7. NT “Sopaj” - Rahovec,
 8. NT “Berati” – Rahovec,
 9. NT “Xërxa” – Xërxë,
 10. NT “D-Jupa” – Fortesë,
 11. NT “Rega comerc” – Prizren,
 12. NT “Dino” – Lipjan,
 13. NT “Loni” – Prishtinë.