Shërbimi administrativ

Në kuadër të Kolegjit ”Biznesi” ekziston shërbimi administrativ me njësitë e veçanta që bëjnë të mundur realizimin e punëve administrative për çështje studentore dhe akademike.

Shërbimi administrativ në Kolegjin “Biznesi” është në kontakt të vazhdueshëm me studentin nga momenti i regjistrimit e deri te përfundimi i studimeve duke i ndihmuar ata në marrjen e informacioneve që kanë të bëjnë me studentët dhe procesin akademik ne Kolegjin “Biznesi”

Ky shërbim menaxhohet nga Sekretari i Kolegjit.

 

Shërbimi administrativ ju mundëson studentëve:

Regjistrimin e semestrit

Paraqitjen e provimeve

Rezultatet e provimeve

Freskimin e të dhënave në databazë

Nxjerrjen e Certifikatës së notave

Nxjerrjen e Vërtetimeve

Paraqitjen e Diplomës etj.

 

Orari i punës:

Nga e Hëna deri të Shtunën

Prej orës 09:00 deri 18:00