Misioni dhe Visioni

Misioni


Kolegji Biznesi vazhdon traditën e tij akademike pozitive, krijon mjedise dhe përvoja akademike transformuese për të realizuar potencialin e plotë të studentëve të tij, ai zbaton standarde të përparuara të mësimdhënies, hulumtime shkencore dhe ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi.

Vizioni


Një kolegj modern dhe i respektuar, që ofron mësimdhënie cilësore, hulumtime shkencore të avancuara, i cili vepron si partner i besueshëm për bizneset, komunitetin dhe institucionet vendore dhe ndërkombëtare të arsimit të lartë, si promovues i zhvillimit rajonal dhe është një mbështetës i zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë kosovare në përgjithësi.