Misioni dhe Vizioni

Deklarata e Misionit të Kolegjit Biznesi Prishtinë është:

Kolegji Biznesi Prishtinë vazhdon traditën e tij akademike pozitive, krijon mjedise dhe përvoja akademike transformuese për të realizuar potencialin e plotë të studentëve të tij, ai zbaton standarde të përparuara të mësimdhënies, hulumtime shkencore dhe duke shërbyer komunitetin ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi.

Deklarata e Vizionit të Kolegjit Biznesi Prishtinë është

Institucion arsimor-shkencor i njohur gjerësisht për përsosmëri akademike, hulumtim shkencor, cilësi, rëndësi dhe ndikim në komunitet, i fokusuar në mësim nxënie, duke krijuar mjedis në të cilin studentët, mësimdhënësit dhe i tërë komuniteti mund të arrijnë potencialin maksimal të tyre.

Misioni

Kolegji Biznesi vazhdon traditën e tij akademike pozitive, krijon mjedise dhe përvoja akademike transformuese për të realizuar potencialin e plotë të studentëve të tij, ai zbaton standarde të përparuara të mësimdhënies, hulumtime shkencore dhe ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi.

Apliko