post

Komuna e Rahovecit

post

Shërbimi I Zjarrfikjes dhe Shpetimit, Prizren

post

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencave Komuna-Municipality Ferizaj

post

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, Komuna-Municipality Prizrenpost

Drejtoria e Emergjencës dhe Sigurisë, Komuna-Municipality Prizren

post

Komuna-Municipality Mitrovicë

post

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik Komuna-Municipality Gjakovë

post

Komuna -Municipality-Suharekpost

Komuna -Municipality-Dragash

post

Komuna-Municipality Mamushës

post

Vala Kosovo Telecom

post

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Prishtina" sh.apost

Byroja Kosovare e Sigurimit

post

SOLID Shoes

post

Al Trade Center

post

Loni Sh.p.kpost

-

post

Agjensioni Turistik Sharr Travel

post

-

post

Heinze Sh.p.kpost

KAG

post

Sat Styro

post

-

post

-post

Ekuiliber Projekt

post

Thesar N.T.P.

post

-

post

Baki Automobile

Misioni

Kolegji Biznesi vazhdon traditën e tij akademike pozitive, krijon mjedise dhe përvoja akademike transformuese për të realizuar potencialin e plotë të studentëve të tij, ai zbaton standarde të përparuara të mësimdhënies, hulumtime shkencore dhe ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi.

Apliko