Qendra Alumni - Kolegji Biznesi

Ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhjen në qendrën Alumni të Kolegjit Biznesi! 
 Zyra e Qendrës Alumni e Kolegjit Biznesi, gjindet në objektin e Kolegjit Biznesi në Prishtinë, Ju ftojmë që t’na vizitoni për t’u njoftuar me aktivitetin e kësaj qendre dhe për të bashkëpunuar për qëllimet tona të përbashkëta.

Aktivitetet tona:
     Aktivitetet e qendrës Alumni të Kolegjit Biznesi janë: mbledhja online e burimeve të karrierës për alumnit, pastaj informimi i studentëve për mundësitë për punë dhe praktikë, ndryshim të karrierës dhe ndërtimi i rrjetit profesional me kolegë të besueshëm. 

Qëllimet e shërbimit alumni:
Roli i zyrës Alumni është kryesisht komunikimi, duke mbajtur alumnit të lidhur me njëri-tjetrin dhe me universitetin, inkurajimi dhe promovimi i zhvillimit profesional të diplomuarve  dhe informimi i komunitetit alumni për zhvillimet e ndryshme dhe arritjet e qendrës alumni.

Anëtarët e klubit Alumni