Studentët e Kolegjit Biznesi së fundmi Baki Automobile si pjesë e një projekti Virtual Collaborative Learning (VCL) në kuadër të projektit COWEB - Virtual Collaborative Learning in the WB HEIs të financuar nga Bashkimi Evropian.

Kjo vizitë kishte për qëllim rritjen e njohurive dhe aftësive praktike të studentëve duke i angazhuar ata në praktikat reale të industrisë së automobilave.
Gjatë vizitës, studentët patën mundësinë të ndërveprojnë me profesionistë të Baki Automobile, duke fituar njohuri mbi teknologjitë më të fundit, proceset e prodhimit dhe risitë në sektorin e automobilave. Projekti VCL lehtësoi një mjedis mësimor bashkëpunues ku studentët mund të aplikonin njohuritë teorike në një mjedis praktik, duke nxitur një kuptim më të thellë të lëndës.
Projekti Coweb, i cili mbështet këtë iniciativë, fokusohet në promovimin e kompetencave dixhitale dhe bashkëpunimit ndërkufitar midis institucioneve arsimore evropiane. Duke marrë pjesë në projekte të tilla, studentët jo vetëm që avancojnë aftësitë e tyre teknike, por gjithashtu zhvillojnë aftësi të buta si puna në grup, zgjidhja e problemeve dhe komunikimi.
Kjo përvojë pritet të kontribuojë ndjeshëm në rritjen akademike dhe profesionale të studentëve, duke i përgatitur ata për karrierën e ardhshme në fushën dinamike të inxhinierisë dhe teknologjisë së automobilave.


më shumë

Njoftim për Konferencat Shkencore Ndërkombëtare!

Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim në Ulqin, në bashkëpunim me Kolegjin Biznesi dhe institucionet tjera të arsimit të lartë nga rajoni, ka kënaqësinë të njoftojë mbajtjen e dy konferencave shkencore ndërkombëtare:
1. Konferenca e XVI-të shkencore ndërkombëtare
Tema: Inovacioni dhe digjitalizimi në arsim: sfidat dhe mundësitë për zhvillim ekonomik
2. Konferenca e VIII-të shkencore ndërkombëtare
Tema: Gjuha dhe komunikimi në kohën e teknologjisë së informacionit
Data: 24 Maj 2024
Vendi: Ulqin, Mali i Zi
Këto konferenca do të mbledhin akademikë, studiues dhe profesionistë nga fusha të ndryshme për të diskutuar dhe ndarë njohuritë e tyre mbi temat e përmendura. Diskutimet dhe prezantimet do të fokusohen në sfidat dhe mundësitë që inovacioni dhe digjitalizimi sjellin në arsim dhe në komunikim në epokën e teknologjisë së informacionit.
Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të ndajnë hulumtimet dhe praktikat më të mira, të krijojnë rrjete profesionale dhe të kontribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të këtyre fushave.
Ju mirëpresim që të na bashkoheni në këto ngjarje të rëndësishme për të kontribuar me njohuritë dhe përvojën tuaj, dhe për të ndihmuar në formësimin e së ardhmes së arsimit dhe komunikimit në një botë gjithnjë e më digjitale.
më shumë

Misioni

Kolegji Biznesi vazhdon traditën e tij akademike pozitive, krijon mjedise dhe përvoja akademike transformuese për të realizuar potencialin e plotë të studentëve të tij, ai zbaton standarde të përparuara të mësimdhënies, hulumtime shkencore dhe ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi.

Apliko