Mobilitet i Stafit Akademik në Lituani

Gjatë muajit tetorë stafi akademik i Kolegjit Biznesi ka realizuar mobilitet akademik, në Lithuanian Business College në Klaipeda të Lituanisë.
Prof.Dr. Afrim Alili dhe Prof. Ass.Dr. Imerlije Alili kanë prezantuar ligjeratë një javore përball studentëve ndërkombëtar, si dhe kanë participuar ne konferencen ndërkombëtare shkencore, duke përfaqsuar kështu vlerat e Kosovës si një shtet i ri si dhe të Kolegjit Biznesi.
Mobiliteti është realizuar me mbështetjen e programit e Bashkimit Europian ERSAMUS+ , duke përforcuar kështu përvojat ndërkombëtarizuese të Kolegjit Biznesi.