Projekti Erasmus+ COWEB mbajti takimin e tij të komitetit drejtues, duke theksuar arritjet kryesore dhe planet e ardhshme

Projekti Erasmus+ COWEB mbajti Komitetin e tij Drejtues të Projektit Nr. 4 kohët e fundit, duke bashkuar partnerët e konsorciumit praktikisht për të diskutuar pikat kryesore dhe detyrat e ardhshme. Dr. Esmir Demaj, Menaxheri i Projektit, nga Universiteti EPOKA, u bëri mirëseardhje të ngrohtë të gjithë pjesëmarrësve dhe udhëhoqi sesionin përmes një agjende gjithëpërfshirëse, çdo pikë thelbësore për zbatimin e suksesshëm të projektit.
Dr. Malcolm Duerod i Universitetit Ndërkombëtar Burch doli në skenë për të paraqitur Raportin D2.3 mbi Vlerësimin e Nevojave të Mësimit Virtual Bashkëpunues (VCL) në Ballkanin Perëndimor. Ky raport synon të zbulojë njohuri mbi sfidat dhe kërkesat e rajonit, duke hedhur bazat për strategjitë e synuara. Pas vlerësimit të nevojave, Mattis Altmann i Universitetit Teknik të Dresdenit dhe Agim Kasaj i Universitetit Europian të Tiranës ndanë përzgjedhjen, hartimin dhe zbatimin e Platformës Virtuale Interaktive. Vështrimet e tyre mbulonin çështje që varionin nga qasja në depo COWEB deri te angazhimi i pjesëmarrësve në Komunitetin e Punës Profesionale dhe lundrimi nëpër opsionet e licencës që do të përdoren më tej në konsorciume. Prof Nada Trunk, nga Shkolla Ndërkombëtare për Studime Sociale dhe Biznesi, dha një përmbledhje të Raporteve të brendshme të Sigurimit të Cilësisë. Këto anketa të brendshme luajnë një rol kryesor në respektimin e standardeve të projektit, duke siguruar efektivitet.
Dr. Valentina Ndou nga Universiteti i Salentos hodhi dritë mbi shpërndarjen e projektit dhe rëndësinë e arritjes së audiencave të ndryshme për ndikim maksimal. Dr. Ndou ndau kanalet e shpërndarjes së projektit, duke përfshirë faqen zyrtare (https://www.cowebproject.eu ) LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/coweb-project/), Instagram (https:// www.instagram.com/cowebproject/),
dhe faqet e Facebook (https://www.facebook.com/CowebProject).
Duke trajtuar çështjet e lidhura me buxhetin, Dr. Nertil Mera i Universitetit EPOKA dha njohuri dhe qartësi mbi konsideratat financiare. Sigurimi i harmonizimit ndërmjet aktiviteteve të projektit dhe burimeve buxhetore është thelbësor për realizimin e suksesshëm të objektivave të projektit.
Dr. Demaj përsëriti rëndësinë e vëmendjes dhe përkushtimit nga të gjithë partnerët ndaj rezultateve dhe detyrave të ardhshme të projektit. Përgjegjësia kolektive në realizimin e këtyre momenteve u theksua, duke përshkruar frymën e bashkëpunimit që çon përpara Projektin COWEB.
Ky takim i Komitetit Drejtues ka kaluar nëpër sfidat e projektit dhe ka festuar arritjet e aktiviteteve të realizuara. U diskutuan planet për aktivitetet e ardhshme dhe u ndanë detyra ndërmjet partnerëve të konsorciumit.