Thirrje për Mobilite Erasmus+ për student!

Erasmus+ është programi i BE-së për të mbështetur arsimin, trajnimin, rininë dhe në Evropë. Nëpërmjet programit Erasmus+ studentët e Kolegjit Biznesi kanë mundësinë që të kryejnë një semester apo të realizojnë në trajnim, në Universitetet partnere të Kolgjit Biznesi në Evropë, me financim të mbuluar nga Bashkimi Evropian.
Ju lutem plotësoni formularin më poshtë për të aplikuar!

Link