Trajnim për E-tutor (student) dhe workshop i stafit ne Universitetin Teknik Dresden!

Një javë e suksesshme dhe dinamike në Gjermani në kuader të projektit COWEB.
Kjo javë në Dresden në Technische Universität Dresden në kontekstin e Projektit COWEB - Mësimi Virtual Collaborative në WB HEIs – Trajnim i E -tutorve & Vizita e vëzhgimit të stafit. Studentë dhe antarë të stafit të Kolegjit Biznesi nga Prishtina dhe dega Prizren kan marrë pjesë në shkollën verore duker punuar mbi idetë e tyre për Smart City Tirana dhe projektet institucionale të të gjithë institucioneve partnere të projektit COWEB.
Projekti COWEB ka për qëllim zhvillimin e kapaciteteve mbi mësimin dhe bashkëpunimin virtual VCL.

Studentët e Kolegjit Biznesi do të angazhohen në implementimin e këtij projekti në nivel institucional, regjional dhe ndërkombëtar . Projekti që do të implementohet është vlersuar nga institucione nërkombëtare dhe në bazë të saj do të realizohet nga Kolegji Biznesi.
Këtë shkollë vizitë dhe trajnim e pasuruan, vizitat në institucionet industriale Volkswagen Group, dhe institucione tjera kulturore dhe arsimore të qytetit të Dresdenit në Gjermani.
#Erasmus+#KA2 CBHE#VCL#ndërkombëtarizimi#COWEB#internationalization