Studentët e Kolegjit Biznesi së fundmi Baki Automobile si pjesë e një projekti Virtual Collaborative Learning (VCL) në kuadër të projektit COWEB - Virtual Collaborative Learning in the WB HEIs të financuar nga Bashkimi Evropian.

Kjo vizitë kishte për qëllim rritjen e njohurive dhe aftësive praktike të studentëve duke i angazhuar ata në praktikat reale të industrisë së automobilave.
Gjatë vizitës, studentët patën mundësinë të ndërveprojnë me profesionistë të Baki Automobile, duke fituar njohuri mbi teknologjitë më të fundit, proceset e prodhimit dhe risitë në sektorin e automobilave. Projekti VCL lehtësoi një mjedis mësimor bashkëpunues ku studentët mund të aplikonin njohuritë teorike në një mjedis praktik, duke nxitur një kuptim më të thellë të lëndës.
Projekti Coweb, i cili mbështet këtë iniciativë, fokusohet në promovimin e kompetencave dixhitale dhe bashkëpunimit ndërkufitar midis institucioneve arsimore evropiane. Duke marrë pjesë në projekte të tilla, studentët jo vetëm që avancojnë aftësitë e tyre teknike, por gjithashtu zhvillojnë aftësi të buta si puna në grup, zgjidhja e problemeve dhe komunikimi.
Kjo përvojë pritet të kontribuojë ndjeshëm në rritjen akademike dhe profesionale të studentëve, duke i përgatitur ata për karrierën e ardhshme në fushën dinamike të inxhinierisë dhe teknologjisë së automobilave.