Lëvizshmëria e stafit në Universitetin Jaume I, Spanjë!

Java e 5-të ndërkombëtare në Universitetin Jaume I (UJI) shënoi një ngjarje të rëndësishme për institucionet arsimore në të gjithë Evropën, duke nxitur bashkëpunimin dhe shkëmbimin e njohurive. Kolegji Biznesi ishte pjesëmarrës aktiv, duke prezantuar iniciativat kryesore si projektet Coweb dhe Morin. Ky raport nxjerr në pah aktivitetet, prezantimet dhe rezultatet e përfshirjes së Kolegjit Biznesi në këtë ngjarje.
Projekti Coweb, një nismë që synon rritjen e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë nëpërmjet Teknologjisë Virtuale, ishte një pikë qendrore e prezantimeve të Kolegjit Biznesi.
Pjesëmarrja e Kolegjit Biznesi në Javën e 5-të Ndërkombëtare në Universitetin Jaume I ishte shumë produktive, duke rezultuar në bashkëpunime të shumta potenciale dhe dukshmëri të zgjeruar për projektet Coweb dhe Morin. Ngjarja ofroi një platformë të vlefshme për ndarjen e praktikave inovative arsimore dhe krijimin e partneriteteve ndërkombëtare.
Universitat Jaume I mblodhi së bashku afro 50 profesionistë nga 27 universitete ndërkombëtare javën e kaluar për edicionin e pestë të Javës së Trajnimit të Stafit, një takim i lidhur me programin Erasmus+, ku ata do të kryejnë aktivitete të ndryshme trajnimi dhe kulturore. Qëllimi është promovimi i Universiteteve në nivel ndërkombëtar dhe nxitja e shkëmbimit të praktikave të mira ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë në vende të ndryshme.
Përfaqësimi përbëhet nga 42 persona nga universitetet e Portugalisë, Hungarisë, Rumanisë, Belgjikës, Turqisë, Polonisë, Italisë, Holandës, Kosovës, Letonisë, Francës, Ukrainës, Republikës Çeke, Greqisë, Mbretërisë së Bashkuar, Lituanisë dhe Republikës së Trinidadit. dhe Tobago.