Regjistrimi i semestrit

Në bazë të statutit dhe rregulloreve të Kolegjit “Biznesi” studentët bëjnë regjistrimin e semestrit dimëror ose verore  më së voni 7 ditë para fillimit të semestrit vijues, pranë shërbimit përkatës për qeshje studentore të Kolegjit ”Biznesi”.