Kontakti VushtrriVUSHTRRI

Republika e Kosovës
42 000 Vushtrri 
Kompleksi i bankave, kati i dytë

tel: 
+383 (0)45 528 291
+383 (0)45 522 828

e-mail: 
[email protected]