Kontakti GjakovëGJAKOVË

Republika e Kosovës
50 000 Gjakovë 
Rr. Tranzit

tel: 
+383 (0)390 325 444
+383 (0)45 268 682
+383 (0)44 507 600

e-mail: 
[email protected]