Projekti Tempus


Tempus është Programi i Bashkimit Evropian që mbështet modernizimin e arsimit të lartë në 27 vende partnere, në Evropën Lindore, Azinë Qendrore, Ballkanin Perëndimor dhe rajonin e Mesdheut. Ajo promovon konvergjencë vullnetar të sistemeve të arsimit të lartë në PCs me zhvillimet e BE-së në fushën e arsimit të lartë. 

Kolegji “Biznesi” nga viti 2009 së bashku me disa universitet evropiane dhe vendore merr pjesë në programin e Bashkimit Evropian TEMPUS me qëllim të avancimit të arsimit të lartë në Kosovë, konkretisht në programet studimore të Kolegjit “Biznesi”.


Projektet  Emri i Projektit  Kohëzgjatja e Projektit  Informata rreth aktiviteteve 
Inkurajimi i procesit të zhvillimit të kurrikulave në Institucionet Private të Arsimit të Lartë   15/10/2012
14/10/2014

kliko këtu

Mbështetja dhe zhvillimi i strukturave për sigurimin e cilësisë në bartësit private të arsimit të lartë në Kosovë 15/01/2010
14/01/2012