KontaktiPRISHTINË

Republika e Kosovës
10 000 Prishtinë,
Bulevardi Deshmoret e Kombit , Nr.5

tel: 
+383 (0)38 500 878
+383 (0)45 500 878
+383 (0)44 500 878
+383 (0)49 500 878
 
e-mail: 


View Larger Map