Orari i Provimeve

Bachelor Master
për afatin Qershor - 2022  >> Kliko këtu

për afatin Janar - 2021  >> Kliko këtu

për afatin Qershor - 2 - 2020  >> Kliko këtu

për afatin Shtator - 2019  >> Kliko këtu

për afatin Prill - 2019  >> Kliko këtu

për afatin Nëntor - 2018  >> Kliko këtu

për afatin Shtator - 2018  >> Kliko këtu

për afatin Qershor - 2018  >> Kliko këtu

për afatin Janar - 2018  >> Kliko këtu

për afatin Shtator - 2017  >> Kliko këtu

për afatin Qershor - 2017  >> Kliko këtu

për afatin Qershor - 2017  >> Kliko këtu

për afatin Prill - 2017  >> Kliko këtu

për afatin Janar - 2017  >> Kliko këtu

për afatin Shtator - 2016  >> Kliko këtu

për afatin Qershor - 2016  >> Kliko këtu

për afatin Prill - 2016  >> Kliko këtu

për afatin Janar - 2016  >> Kliko këtu

për afatin Nëntor - 2015  >> Kliko këtu

për afatin Shtator - 2015  >> Kliko këtu

për afatin Janar - 2015  >> Kliko këtu

për afatin Janar - 2014  >> Kliko këtu

për afatin Nëntor - 2013  >> Kliko këtu

për afatin Tetor - 2013  >> Kliko këtu

për afatin Shtator - 2013  >> Kliko këtu

për afatin Qershor - 2013  >> Kliko këtu

për afatin Prill - 2013  >> Kliko këtu

për afatin Shtator - 2017  >> Kliko këtu

për afatin Qershor - 2017  >> Kliko këtu

për afatin Shtator - 2016  >> Kliko këtu

për afatin Qershor  - 2016  >> Kliko këtu

për afatin Prill - 2016  >> Kliko këtu

për afatin Janar - 2016  >> Kliko këtu

për afatin Shtator - 2015  >> Kliko këtu

për afatin Janar - 2015  >> Kliko këtu