Gara ndërkombëtare !

Jemi të lumtur te ju mirëpres zyrtarisht në garën ndërkombëtar në fushën e biznesit !
Universitetet që marrin pjesë në konkurs janë si më poshtë:
• UDLA - Universidad de las Americas Ekuador - EKUADOR
• Kolegji Biznesi - KOSOVË
• Universiteti Amity - INDI
• Universiteti Jaume I - SPANJË
• Universiteti i Biznesit në Wroclaw - POLONIA
Gara 10 ditore do të mbahet për nga 1 deri më 10 Shkurt 2023
Trajnimi do të drejtohet nga një përfaqësues i zyrës për karrier të Kolegjit Biznesi!

më shumë

Thirrje për Bursë, për Alumni të Kolegjit Biznesi!

Fondacioni Federal Gjerman për Mjedisin (DBU) është një fondacion i krijuar nga Republika Federale e Gjermanisë në vitin 1989. Është fondacioni më i madh mjedisor në Evropë. Çdo vit, DBU jep deri në 60 bursa për kualifikim të mëtejshëm në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe ruajtjes së natyrës për talentet e rinj. Bursat janë të hapura për të diplomuar të kualifikuar Master të të gjitha disiplinave nga vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL), përfshirë Kosovën.
Gjatë kohës së bursës në Gjermani, mbajtësit e bursave zhvillojnë zgjidhje për çështjet mjedisore. Pas kthimit në vendet e tyre të origjinës, të diplomuarit e bursave supozohet të transferojnë dhe zbatojnë drejtpërdrejt njohuritë e tyre në vendet e tyre të origjinës. Për këtë qëllim, në disa raste, DBU mund të japë gjithashtu një numër të kufizuar studentësh me grante të vogla shtesë në vendin e tyre.
Ju mund të aplikoni për një bursë dy herë në vit. Afati i fundit i aplikimit është 5 Mars 2023.
Këtu është një përmbledhje e shkurtër e fakteve kryesore rreth Bursave të DBU (https://www.dbu.de/2600.html).
DBU synon
kualifikim i avancuar i të diplomuarve Master të të gjitha disiplinave për tema relevante mjedisore
transferimi i njohurive në shkencë, administratë, biznes, praktikë gjetkë
rrjetet ndërkombëtare ndërmjet ekspertëve mjedisorë të të gjitha disiplinave
Çfarë pret DBU

Diplomë Master mbi mesataren e marrë brenda pesë viteve të fundit
të gjitha disiplinat janë të pranueshme
shtetësia dhe rezidenca në një nga vendet pjesëmarrëse të EQL-së, p.sh. Kosova
propozimi i një teme të rëndësishme dhe të aplikuar për mjedisin; ju lutemi kontrolloni FAQ-të tona për skicën
njohuri të mjaftueshme të gjuhës gjermane; duhet të vërtetohet në fillim të qëndrimit në institucionin pritës
kandidatët e doktoraturës mund të aplikojnë nëse projekti i doktoraturës vihet në pritje - dhe do të përfundojë vetëm deri në fund të bursës
Procedura e aplikimit për DBU
procedura e aplikimit online e disponueshme në gjermanisht dhe anglisht
Afati i aplikimit çdo vit më 5 mars dhe 5 shtator.
regjistrimi/identifikimi në faqen përkatëse të vendit (https://www.dbu.de/2922.html)
Shërbimet e DBU
Financimi
financohen deri në 60 bashkëpunëtorë të EQL në vit; ju mund të kontrolloni bazën tonë të të dhënave për shembuj (https://www.dbu.de/2431.html)
periudha e financimit: 6-12 muaj
Granti mujor: 1.350 €
sigurimi shëndetësor, aksidenti dhe përgjegjësia
disa javë kurs intensiv të gjermanishtes në Osnabrück para fillimit të qëndrimit në institucionin pritës
Mentorimi
mbështetje me gjetjen e një institucioni pritës të përshtatshëm në Gjermani: pritës mund të jenë p.sh. universitete, institute kërkimore, kompani, autoritete, OJQ
seminare për shkëmbim ndërmjet kolegëve
ftesa për ngjarje të rëndësishme të DBU, si Çmimi Gjerman i Mjedisit (https://www.dbu.de/2547.html)
rrjetëzimi ndërmjet kolegëve dhe të diplomuarve përmes platformës online Stipnet
takimet vjetore të Alumni-ve në vendet e tyre të origjinës
Baza e të dhënave për bursa
Për më shumë se 25 vjet, programet e bursave të DBU kanë mbështetur bursa interesante në të gjitha disiplinat me një fokus të fortë në mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e natyrës. Baza jonë e të dhënave (https://www.dbu.de/2431.html) liston të gjitha bursat e financuara. Ju mund të përdorni funksionin e kërkimit për të kërkuar në bazën e të dhënave për tema, institucione, persona etj.
Bashkëngjitur do të gjeni edhe disa informacione më të detajuara rreth bursës. Ju lutem mos ngurroni ta ndani këtë informacion me kandidatët e interesuar.
Për më shumë informacione kontaktoni : [email protected]

më shumë

DIPLOMË E DYFISHTË

Kolegji Biznesi ka arritur marrveshje me Instituto Politécnico de Bragança për t’I ofruar studentëve tanë mundësin për përfitimin e diplomës së dyfishtë.
Programi Europian ERASMUS+ ICM (International Credit Mobility) ju mundëson studentëve të Kolegjit Biznesi realizimin e ëndrrës studentore europiane duke i ofruar stundetëve edhe fonde për shpenzimet.
STUDENTËT
Projekti i IPB , ICM është ndërtuar mbi një projekt më të madh: Diplomën e dyfishtë. Kështu, për të marrë diplomën nga IPB, studentët e Kolegjit Biznesi duhet të kalojnë një vit akademik në IPB dhe të kryejnë tezën e Masterit + 3 deri në 5 njësi kursi (plani i studimeve do të hartohet pasi procesi i studentit të analizohet nga komisioni i lëndës në IPB).
Fondacioni për studentët do të jetë: Ky grant SMS është dhënë për 6 muaj mobilitet Erasmus+ dhe korrespondon me një total prej 5460 €/ secili (6*850= 5100 € + 360 € udhëtim)
Dokumentet që duhen dërguar:
- Plani i studimeve (struktura e lëndës) në Kolegjin Biznesi;
- Transkripti i shënimeve në anglisht me listën dhe notat e njësive të lëndëve që studenti ka përfunduar në universitetin e origjinës;
- Curriculum Vitae;
- Pasaporta e studentit.
- Dokument që thotë se nxënësi ka përfunduar shkollën e mesme (vetëm për studentët bachelor)
E rëndësishme: studentët duhet të kenë të paktën nivelin B1 në anglisht.
Studentët e nivelit Mastër janë në prioritet!
Afati i fundit për aplikim/ nominim: 30 prill (për datën 1 të vitit të ardhshëm akademik 2023-2024)
https://portal3.ipb.pt/index.php/pt/icm/partners
*Për informata shtesë kontaktoni zyrtarin për ndërkombëtarizim [email protected] apo drejtohuni shërbimit administrativ!

më shumë

Misioni

Kolegji Biznesi vazhdon traditën e tij akademike pozitive, krijon mjedise dhe përvoja akademike transformuese për të realizuar potencialin e plotë të studentëve të tij, ai zbaton standarde të përparuara të mësimdhënies, hulumtime shkencore dhe ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi.

Apliko