7 – 8 – 10 nëntor 2022: Webinar mbarëbotëror mbi mundësitë globale nën Erasmus+

Të dashur kolege
Komisioni Evropian dhe Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës po organizojnë një webinar mbarëbotëror mbi mundësitë e disponueshme në kuadër të programit Erasmus+ dhe dimensionin e tij global.
Këto sesione u drejtohen aplikantëve të mundshëm, me fokus të veçantë tek palët e interesuara nga vendet partnere.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-world-wide-webinar
Kjo lidhje ofron disa lajme fillestare, të cilat do të përmirësohen. Kjo faqe do të jetë gjithashtu vendi ku duhet të shkoni ditën për të hyrë në transmetimin e internetit.
Ju lutemi mos ngurroni ta ndani këtë lajm me aplikantët e interesuar. Ata mund të ruajnë datat e seancave që u interesojnë.
Gjithë koha është koha e Brukselit. Seancat e mëngjesit përsëriten pasdite për tu kujdesur për zona të ndryshme kohore në mbarë botën.
Çdo sesion do të jetë një prezantim i veprimit, i ndjekur nga një seancë pyetjesh dhe përgjigjesh duke përdorur një strukturë bisede Slido.