Pamje nga Konferenca e 19-të ndërkombëtare ne Casablanca Morocco!

Konferenca ndërkombëtare u mbajt në Casablanca Morocco me datë 06 deri më 10 shkurt 2023.
Bashkëorganizator në kete konferencë ishin:
InTraders International Trade Academic Journal with the partnership of Sakarya University (Turkey)
University of Craiova (Romania), International Balkan University (N. Macedonia) Kolegji BIZNESI, (Kosovo)
Tipi i konferencës : Hybrid
https://www.intraders.org/icse/