Rezultatet nga gara nderkobetare!


Për herë të dytë, Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit të Wroclaw organizoi një konkurs për partnerët e tyre ndërkombëtarë. Konkursi përfshinte një simulim të Agjencisë së Udhëtimit.
24 studentë nga 5 universitete:
Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit në Wroclaw
Universitat Jaume I - UJI
Kolegji Biznesi
Universiteti Amity
UDLA Ekuador
konkurroi për titullin e menaxherëve më të mirë virtualë. Për 8 ditë, ata po përpiqeshin të krijonin strategjinë më të mirë për kompanitë e tyre në treg - ata po merrnin vendime reale të biznesit, duke analizuar rezultatet e aktiviteteve të tyre dhe duke përshtatur strategjitë me ndryshimin e kushteve.
Sot më në fund i kemi rezultatet. Pas 8 muajve virtualë, titulli i menaxherëve më të mirë virtualë shkon tek: 1?? Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit në Wroclaw
2?? Universitat Jaume I - UJI
3?? Kolegji Biznesi
I gjithë konkursi u organizua nga Agnieszka Faron dhe Ludmila Majewska. Faleminderit që na besoni!