KONKURS PËR PUNËSIMIN E STUDENTËVE!

Të dashur studentë!
Kompania Horeca L.L.C ka hapur konkurs për përfshirjen e dy studentëve të Kolegjit Biznesi në stafin e saj menaxherial në fushën e financave!
Studentët e intresuar në fushën përkatëse, mundë të paraqiten pranë zyrës për karrier apo shërbimit administrativ!
[email protected]
[email protected]