Lëvizshmëria e stafit në Javën Ndërkombëtare të Stafit të BIP, Universiteti i Mariborit!

Pjesëmarrësit nga 15 shtete evropiane duke përfshirë edhe Kosovën e përfaqësuar nga Kolegji Biznesi morën pjesë në javën ndërkombëtare “Shkathtësitë për të ardhmen”.
Në këtë javë të frytshme pjesëmarrësit fituan/ndanë informacione, përvoja dhe ide për dixhitalizimin dhe zgjidhjen e problemeve në institucionet e tyre.
Universitetet pjesëmarrëse ishin:
Veliko Tanovo University
Sofia University St.Kliment Ohridski
University of Zagreb
University of South Bohemia
Prague University of Economics and Business
University of Tartu
Lapland University of Applied Sciences
TH Aschaffenburg University
Bielefeld University
University of Pecs
Pazmany Peter Catholic University
Biznesi College
Kaunas University of Technology
College of Europe
Silesian University of Technology
Wroclaw Business University of Applied Sciences
Gdansk University of Technology
Academy of Applied Sciences TWP Szczecin
ISEC Coimbra institute of engineering
University of Alba Lulia
Babes Boyai University
University of Belgrade
Universitat Autonoma de Barcelona
National Technical University Ukraine