Kolegji Biznesi akreditohet për programin e nivelit te V sipas KKK, Ekspert për Siguri dhe Shëndet në Punë!

Kolegji Biznesi mundë të realizojë procesin e trajnimit Ekspert për Siguri dhe Shëndet në Punë (Kualifikimi Kombëtar Profesional , D) me 9 kredi të AAP , me legjitimitet të plotë dhe me certifikata të vlefshme ndërkombëtarishtë!