Mobilitet dhe trajnim i stafit mbi ndikimin e Inteligjencës Artificiale në Arsimin e Lartë mbajtur në Universitetin Politeknik të Santaremit ,Portugali!

Një javë mjaftë intensive mbi aplikimin , ndikimin, etikën dhe mundesit e Inteligjecës Artificiale në institucionet e arsimit të lartë.
Organizimi reflektoj mbi vizionin dhe përspektiven e Inteligjencës Artificiale mbi lehtësimin e punës profesionale si dhe nevojën e të rinjëve për kualifimimin dhe edukim superior me qëllimin e përforcimit të pozitës së tyre në tregun e punës krahas Inteligjencës Artificiale në të ardhmën teknologjike!
Në këtë organizim morën pjesë më se 47 përfaqësues nga shtete të ndryshme të Europës dhe Botës.
Si: Kosova, Shqiperia, Polonia,Gjermania, Sllovenia,Spanja, Letonia,Greqia,Romania,Sllovakia,Turqia,Estonia,Portugalia,Egjipti etj.