MORIN Project – Eramsus+ CBHE Project Dita 1!

Lajm emocionues #MORIN Project – Eramsus+ CBHE Project Strand 1.
Jemi të emocionuar të njoftojmë fillimin e një projekti tjetër të ri!
MORIN – Mobility Recognition for Integration, një projekt fantastik për shumë vende të CBHE nën Strand 1, po bën bujë në fushën e arsimit!
Takimi fillestar - Dita 1 - Organizuar nga Universiteti i Vlorës Ismail Qemali, Fakulteti i Shkencave Humane.
E fokusuar në Integrimin e migrantëve si një prioritet rajonal, MORIN po revolucionarizon njohjen akademike të mobilitetit të studentëve përmes qasjeve inovative pedagogjike.
Pse ka rëndësi kjo? Sepse gjithçka ka të bëjë me lidhjen e punës me arsimin, sigurimin e transparencës së kurrikulës, krahasueshmërisë dhe fleksibilitetit.
Kjo do të thotë përmirësim të procedurave të njohjes dhe transferimit të studimit, së bashku me një pamje të re mbi përmbajtjen e kursit, metodologjitë dhe metodat e vlerësimit.
MORIN është duke mbrojtur të mësuarit me në qendër studentin dhe aftësitë, duke injektuar një dimension ndërkombëtar, global në kurrikulë. Kjo hap rrugën për një bashkëpunim të zgjeruar midis IAL-ve të BP6 për shkëmbimin e studentëve dhe punësueshmërinë dhe lidhjen brenda rajonit.
#StayTuned për më shumë informacion!
Partnerët:
1- Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” – Koordinator, Shqipëri.
2- Universiteti Europian i Tiranës, Shqipëri.
3- Kolegji Profesional, Tiranë, Shqipëri.
4- Kolegji AAB, Kosovë.
5- Kolegji “Biznesi”, Kosovë.
6- Universiteti Palacky Olomouc, Republika Çeke.
7- Universiteti “Shën Kliment Ohridski”, Maqedonia e Veriut.
8- Universiteti i Nishit, Serbi.