Shkëmbimi semestral i studentëve!

Rinas Tasholli, student i dalluar në drejtimin Menaxhment dhe ekonomiks në Kolegjin
“BIZNESI” në Prishtinë, është zgjedhur për të marrë pjesë në një program shkëmbimi inovativ përmes Erasmus+.
Këtë semestër, Rinasi do të udhëtojë për në Poloni, për të vijuar studimet e tij në Wroclaw Business University of Applied Sciences, një nga institucionet më të njohura në fushën e biznesit në Europë.
Ky shkëmbim ofron një mundësi të jashtëzakonshme për Rinasin të zgjerojë horizontet e tij akademike dhe kulturore. Në Wroclaw Business University of Applied Sciences, ai do të ketë rastin të studiojë me disa nga mendjet më të ndritura në fushën e tij, duke u marrë me projekte dhe hulumtime që prekin kufijtë e inovacionit teknologjik. Kjo përvojë jo vetëm që do të thellojë njohuritë e tij profesionale, por gjithashtu do të ndihmojë në zhvillimin e aftësive të tij ndërkulturore dhe gjuhësore.
Shkëmbimi në Poloni do të lejojë Rinasin të marrë një perspektivë të re mbi edukimin e tij, duke e ekspozuar atë ndaj metodave të ndryshme të mësimnxënies dhe hulumtimit. Përveç përfitimeve akademike, ky shkëmbim ofron gjithashtu një mundësi të rrallë për të eksploruar një kulturë të re, duke njohur historinë dhe traditat e Polonisë, dhe duke krijuar miqësi me studentë nga e gjithë bota.
Programi Erasmus+ mbulon shpenzimet e udhëtimit dhe jetesës, duke e bërë këtë përvojë të arritshme dhe pa brenga financiare për Rinasin. Kjo është një dëshmi e angazhimit të programit për të nxitur këmbimin e dijeve dhe përvojave ndërkulturore.