Thirrje për mobilitet në Portugali!

Shkëmbi i studentëve midis Kolegjit “Biznesi” në Prishtinë dhe Instituto Politécnico de Bragança – Bragança Polytechnic University (IPB) në Portugali është një shkëmbim kulturor dhe arsimor tejet i rëndësishëm. Studentët e Kolegjit “Biznesi” do të përballen me një përvojë të re akademike dhe kulturore kur udhëtojnë drejt Portugalisë. Kjo përvojë shkëmbimi ofron një platformë të shkëlqyer për të zgjeruar horizontet e tyre, për të kuptuar kontekstin e ri kulturor dhe për të ndërtuar marrëdhënie ndërkombëtare që do të zgjasin për një jetë të tërë.
- Numri i studentëve pjesëmarrës: 4 studentë
- Detajet e granteve Erasmus+:
* Mbështetja individuale (5100€)
* Granti i udhëtimit (360€)

- Kohëzgjatja e studimeve për studentët e mobilitetit: 1 vit / 2 semestra në IPB nga shtatori 2024 deri në korrik 2025
- Fusha e studimeve: Sipas Marrëveshjes Ndërinstitucionale – Informatikë/Menaxhment
- Niveli i studimeve: Bachelor ose Master
- Dokumentet e kërkuara:
* Programi i studimit në universitetin e origjinës
* Transkripti i shënimeve në anglisht me listën dhe notat e njësive të lëndëve që studenti ka përfunduar në universitetin e origjinës.
* CV
* Pasaporta e studentit
* Dokument që thotë se studenti ka përfunduar shkollën e mesme (vetëm për studentët bachelor)
Kushtet:
* Për studentët e diplomës master:
Të ketë përfunduar të paktën 2 semestra akademikë në universitetin e origjinës (ekuivalente me 60 ECTS);
* Për studentët bachelor:
Të ketë përfunduar së paku 4 ose 6 semestra akademikë (120/180 ECTS, varësisht nëse diploma bachelor korrespondon me 3 ose 4 vite studime) në universitetin e origjinës.
Afati i fundit për aplikim: 30 prill 2024.
Studentët do të përfitojnë nga ky shkëmbim në shumë mënyra. Ata do të përfitojnë njohuri të reja akademike duke eksploruar sistemet dhe metodologjitë e mësimdhënies në një mjedis tjetër universitar. Gjithashtu, ata do të zhvillojnë aftësi të reja gjuhësore duke komunikuar në gjuhën angleze, duke rritur kështu kompetencën e tyre ndërkulturorë. Përveç kësaj, studentët do të përfitojnë nga njohja e re e kolegëve të tyre nga vendet e tjera, duke e pasur mundësinë të shohin botën nga perspektiva të ndryshme dhe të ndërtojnë tolerancë dhe respekt ndaj diversitetit. Në përgjithësi, ky shkëmbim do të kontribuojë në zhvillimin personal dhe profesional të studentëve duke i bërë ata të gatshëm për sfidat e një bote gjithnjë e më të globalizuar.