Java e tretë e stafit Erasmus të Universitetit Adam Mickiewicz: "Zhvillimi Profesional për Stafin Ndërkombëtar"

Prezantimi
Java e tretë e stafit të AMU Erasmus, e titulluar "Zhvillimi Profesional për Stafin Ndërkombëtar", ka filluar zyrtarisht! Ngjarja, e organizuar nga Zyra Qendrore e AMU Erasmus+, mbledh mysafirë nga universitetet tona partnere në Kosovë, Turqi, Republikën Çeke, Bullgari, Rumani dhe Bosnje dhe Hercegovinë. Gjatë javës së ardhshme, pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri mbi funksionimin e Universitetit Adam Mickiewicz (AMU) dhe do të shijojnë një përvojë të pasur të kulturës dhe kuzhinës polake.
Përmbledhje e ngjarjes
Java e Stafit të AMU Erasmus premton një program gjithëpërfshirës dhe tërheqës të krijuar për të nxitur rritjen profesionale dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Pikat kryesore të ngjarjes përfshijnë:
Vështrime Institucionale: Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të vëzhgojnë dhe kuptojnë dinamikën operacionale të AMU. Kjo përfshin vizita në departamente të ndryshme, seanca interaktive me stafin e fakultetit dhe administrativ, dhe diskutime mbi praktikat më të mira.
Përvoja kulturore: Të ftuarit do të zhyten në kulturën polake përmes aktiviteteve të kuruara, duke përfshirë turne me guida në vendet historike në Poznan, përvojat tradicionale të kuzhinës polake dhe shfaqje kulturore. Kjo do të sigurojë një vlerësim më të thellë të trashëgimisë dhe zakoneve lokale.
Punëtoritë dhe trajnimet: Janë planifikuar dy punëtori kryesore:
Prezantimi efektiv i Universitetit: Ky seminar do të fokusohet në teknikat dhe strategjitë për të rritur dukshmërinë dhe tërheqjen e një universiteti për studentët dhe partnerët ndërkombëtarë. Temat përfshijnë markën, praninë dixhitale dhe aftësitë e komunikimit.
Përdorimi i AI gjeneruese në punën e zyrës: Pjesëmarrësit do të eksplorojnë përparimet më të fundit në AI gjenerative dhe aplikimet e saj në detyrat administrative. Punëtoria synon të pajisë stafin me njohuri dhe mjete për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin në rolet e tyre përkatëse.
Zbërthimi i përditshëm
Dita 1: Mbërritja dhe mirëseardhja
Pjesëmarrësit mbërritën dhe u mirëpritën ngrohtësisht në AMU. Një ceremoni hapjeje prezantoi axhendën dhe objektivat e veprimtarisë, e ndjekur nga një darkë mirëseardhjeje me gatime tradicionale polake.
Dita 2: Turne Institucionale dhe Zhytje Kulturore
Të ftuarit vizituan fakultete dhe departamente të ndryshme të AMU-së, duke u angazhuar në diskutime me stafin dhe duke vëzhguar rrjedhat operacionale të punës. Pasditja iu kushtua eksplorimit të Poznanit, duke përfshirë vizita në monumente të tilla si Sheshi i Tregut të Vjetër dhe Kalaja Mbretërore.
Dita 3: Workshop mbi Prezantimin Efektiv Universitar
Punëtoria e parë u thellua në thelbin e prezantimit efektiv të një universiteti në skenën globale. Seancat interaktive i lejuan pjesëmarrësit të ndajnë përvojat dhe strategjitë e tyre, duke nxitur një mjedis mësimor bashkëpunues.
Dita 4: AI gjeneruese në punën e zyrës
Punëtoria e dytë prezantoi konceptin e AI Gjenerative, duke demonstruar potencialin e saj në thjeshtimin e detyrave administrative. Seancat praktike siguruan përvojë praktike me mjetet e AI, duke përmirësuar grupet e aftësive të pjesëmarrësve.
Dita 5: Aktivitete Kulturore dhe Rrjetëzimi
Një ditë kushtuar aktiviteteve kulturore, duke përfshirë një klasë tradicionale polake gatimi dhe një ngjarje rrjeti. Kjo i lejoi pjesëmarrësit të ndërtonin lidhje dhe të ndajnë njohuri në një mjedis joformal.
Dita 6: Reflektime dhe bashkëpunime në të ardhmen
Pjesëmarrësit u angazhuan në sesione reflektuese për të diskutuar përvojat e tyre dhe njohuritë e fituara gjatë javës. U hulumtuan rrugët e mundshme për bashkëpunime të ardhshme, duke theksuar rëndësinë e partneriteteve të qëndrueshme ndërkombëtare.
Dita 7: Lamtumirë dhe Nisje
Aktiviteti u mbyll me një ceremoni lamtumire, ku u ndanë certifikatat e pjesëmarrjes. Të ftuarit shprehën mirënjohjen e tyre për përvojën pasuruese dhe mikpritjen e ngrohtë të AMU-së.
konkluzioni
Java e tretë e stafit të AMU Erasmus ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm, duke ofruar një platformë për zhvillim profesional, shkëmbim kulturor dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për entuziazmin dhe kontributin e tyre. Ne mezi presim angazhimet e ardhshme dhe forcimin e vazhdueshëm të partneriteteve tona globale.
Mirë se vini në AMU, dhe këtu është një javë e suksesshme dhe produktive përpara!
Organizuar nga Zyra Qendrore e AMU Erasmus+