Bashkëpunimi Ndëruniversitar

   • Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së mësimit Kolegji “Biznesi” bashkëpunon me një varg universitetesh të vendeve të rajonit, me të cilat ka nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi për këmbimin e njohurive nga fushat shkencore teorike dhe praktike të lëmive ekonomike, juridike dhe të emergjencave.

    Ne kuadër të këtyre raporteve të bashkëpunimit janë realizuar vizita studimore dhe aktivitetet e tjera të karakterit akademik studimor, si nga studentet, po ashtu edhe nga mësimdhënësit.

    Kolegji “Biznesi” raporte të tilla bashkëpunimi ka zhvilluar dhe vazhdon të zhvillojë me këto institucione të arsimit të lartë:

   Albanian University

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

   Click here

   UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA /METROPOLITAN UNIVERSITY TIRANA

   29.03.2022 , 5 vjeçar/ 5 years

   Click here

   UNIVERSITETI NDERKOMBETAR SLAVJANSKI Manastir / INTERNATIONAL UNIVERSITY SLAVJANSKI Bitola

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

    

   Click here

   UNIVERSITETI PER TURIZEM DHE MENAXHMENT ,Shkup/ UNIVERSITY FOR TOURISM AND MANAGEMENT Skopje

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

    

   Click here

   ACADEMY FOR TRAINING & TECHNICAL ASSISTANCE Prizren

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

    

   Click here

   KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM /UNIVERSITY COLLEGE WISDOM Tirana

   09.12.2025 , 5 vjeçar/ 5 years

   Click here

   BEYKENT UNIVERSITY TURKEY

   28.02.2022 , 5 vjeçar/ 5 years

   Click here

   UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANES /EUROPEAN UNIVERSITY OF TIRANA

   05.02.2025 ,5 vjeçar/ 5 years

   Click here

   KOLEGJI UNIVERSITAR QIRIAZI

   22.01.2026, 5 vjeçar/ 5 years

   Click here

   SCIENTIFIC INSTITUTE OF MANAGEMENT AND KNOWLEDGE SHKUP (SKOPJE NORTH.MACEDONIA)

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

    

   Click here

   INSTITUTE FOR CRISIS MANAGEMENT (ICM) (NATO Collaborator)

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

    

   Click here

   INSTITUTI PER KERKIME SHKNCORE DHE ZHVILLIM NE /INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH ULQIN (ULCINJ, MONTENEGRO)

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

    

   Click here

   UNIVERSITETI “ALEKSANDER MOISIU” DURRES

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

   Click here

   QENDRA SHKENCORE “SOL” TIRANE/SCIENTIFIC CENTER “SOL” TIRANA

   01.08.2023 , 5 vjeçar/ 5 years

   Click here

   UNIVERZITETA U TRAVNIKU Sarajevo

    

   29.12.2025 ,5 vjeçar/ 5 years

   Click here

   INTERNATIONAL ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES in Sofia R.Bulgaria

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

   Click here

   UNIONI SHQIPTSRO-GJERMAN

   ALBANIAN – GERMAN UNION

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

   Click here


   AUE -FON University

   Me afat të pa caktuar/ With no deadline

   Click here