Kolegji Biznesi shpall konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve !

Mbështetur në nenin 19 dhe 21 të statutit të Kolegjit Biznesi si dhe mbledhjen e Këshillit të Lartë Mësimor Shkencor të datës 24.06.2022 të Kolegjit Biznesi Prishtinë dhe Dega në Prizren SHPALL KONKURS PËR PRANIMIN E STUDENTËVE PËR VITIN AKADEMIK 2022/2023

Apliko online!

Studioni #Bachelor dhe #Master