Unioni studentor

Studentët e Kolegjit  “Biznesi” kanë një mundësi më të madhe përfitimi të përvojës në kuadër të organizimit të tyre. Funksioni i organizatës studentore në kuadër të Kolegjit “Biznesi”, e njohur si Unioni Studentor, merret me aktivizimin e studentëve në forma të ndryshme. Një aktivitet i tyre dobiprurës, ku studentëve u jepet mundësia për të treguar vlerat e tyre të dijes dhe të arritjes shkencore janë edhe shumë aktivitete,  sportive, kulturore, akademike etj.,  qe realizohen nga Unioni i studenteve .

Anëtarët e Unionit Studentor