Revista

Në revistën “Biznesi Modern”, të gjithë studentëve u jepet mundësia e barabartë për t’u paraqitur me vështrimet e tyre të ndryshme, me tema të ndryshme nga shkencat e ekonomisë, juridikut, emergjencave, shkencave politike dhe sigurisë por edhe vështrime dhe tema rreth dukurive të ndryshme shoqërore, si dhe aktiviteteve studentore brenda fakultetit etj.

Revista “Biznesi Modern” – një mundësi moderne për t’u shprehur studentët e Kolegjit “Biznesi”!