Akomodimi

Kolegji “Biznesi”  ofron edhe   konviktin për akomodimin e studentëve të cilët janë të interesuar për banim në Prishtinë. Konvikti është afër qendrës së  Prishtinës dhe   posedon hapësira komode dhe të mjaftueshme  për akomodim , pushim por edhe për veprimtari akademike . Konvikti ka nxemje qendrore, ujë pa ndërprere ,  dritë natyrale të mjaftueshme dhe siguri të lartë .